LIDGELD


Het lidgeld bedraagt 35 euro op jaarbasis (actief lid).
Elk aangesloten actief lid geniet hiervoor de trainingen die wekelijks en met regelmaat gegeven worden door onze coaches.
De actieve leden zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen, tijdens de trainingen, wedstrijden voor het beoefenen van de disciplines canicross, bikejöring & start to run.
Ook de hond van een lid is verzekerd voor lichamelijke ongevallen (basisdekking) die hen overkomt tijdens trainingen en/of wedstrijden (overlijden - dierenartskosten). Voor elke bijkomende hond 10€ extra.
Een actief lid is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens het beoefenen van de hondensporten voor lichamelijke schade en stoffelijke schade door hem/haar aangebracht aan derden.
Elk lid heeft een rechtsbijstand, dit ter verdediging van de juridische belangen waarop hij/zij beroep kan doen.

Niet actieve leden (steunende leden) kunnen mits betaling van 20 euro op jaarbasis genieten van de verzekerde waarborgen bij het deelnemen aan nevenactiviteiten die aanleunen tot de disciplines en georganiseerd door de club, zij nemen geen deel aan de wekelijkse trainingen.

Ieder betalend lid ontvangt een gepersonaliseerde lidkaart met vermelding van begin en einddatum voor een periode van één jaar.
Inschrijven kan via het digitaal gegevensformulier van onze website of download het pdf gegevensformulier.