Het Cruybeeks Canicross & Bikejöring Team slaat een jaartje over,
zij voorzien geen wedstrijd voor dit jaar 2020 te Kruibeke,
de volgende editie "5de Polder-Canicross & 4de Polder-Bikejöring"
is gepland voor zondag 07 november 2021.

Dinsdag 27 oktober 2020

Canicross niet helemaal ten onder in periode van covid-19

CX3P Genendijk zet zijn beste beentje voor en laat canicross verder leven in deze bare tijden,
ook zij annuleerden hun tweedaagse wedstrijd van 24 & 25 oktober,
maar alle voorbereidingen lieten zij niet zomaar voorbij gaan,
ze hadden besloten hun parcours toch open te stellen gedurende drie weken,
zo werd de mogelijkheid geboden om op vrije basis gedurende deze periode het als training te benutten,
wel volgens de strikte en huidige coronaregels,
menig canicross-liefhebber hebben hier de afgelopen twee weken echt van genoten,
het parcour is nog beschikbaar tot en met zondag 1 november.
Naar aanleiding van de positieve reacties die we lezen op facebook,
mogen we stellen dat het een wel gekomen geschenk is,
waarvoor dank aan de club CX3P.


FBMC annuleert zijn wedstrijden 

Federatie der Belgische Mushing Clubs FBMC volgen de collega's federaties en annuleren hun wedstrijden die in het najaar op de agenda stonden waar onder de bekende Pampa's die jaarlijks plaats vindt. 

Donderdag 22 oktober 2020

Corona houdt stand, alle canicross-wedstrijden aan de kant.

Helaas is de strijd tegen corona nog niet ten einde, 
ook de wedstrijd op 22 november in Kortenberg wordt hierdoor geannuleerd.
De organisatie voorziet ter vervanging wel een vrije wandeling met de hond, 
dit gekoppeld aan de verkiezingen voor het bestuur van de Vlaamse Canicross Federatie die doorgaan in de sporthal van Kortenberg.
Wel zullen alle maatregelen genomen en gevolgd worden die op dat ogenblik opgelegd zijn door de plaatselijke overheid en bevoegde instanties.
Het huidige VCF-bestuur heet allen welkom en zal alles inwerking stellen om het verloop van de dag in goede en gezonde banen te leiden.


Zondag 13 september 2020

Genendijk 24 & 25 oktober geannuleerd!

In afwachtende houding en in de hoop dat er beterschap aangaande covid-19 zou plaats vinden,
heeft CX3P de afgelopen week, de beslissing genomen hun tweedaagse op 24 & 25 oktober 2020 te annuleren.
Zij hopen iedereen te mogen/kunnen verwelkomen op hun organisatie in 2021.
Zoals alle clubs in de federaties die het canicross beoefenen, zijn de verwachtingen een vraagteken voor het komende seizoen, toch is de hoop groot dat ze hun wedstrijd zoals voor de coronacrisis kunnen laten doorgaan op hun geplande data voor 2021.

Zaterdag 05 september 2020

Na beraad op de organisatorenvergadering van het BCF op vrijdag 04 september 2020 werd er besloten het canicross-seizoen dit jaar stop te zetten. 

Op de organisatorenvergadering werden een aantal punten gecommuniceerd die ook voor de leden van toepassing zijn.

Tekst BCF
Hierbij een kort overzicht:

 • Seizoen 2020: De federatie heeft besloten om het wedstrijdseizoen 2020 te beëindigen.
  Ondanks de inspanningen van de organisaties die nog interesse hadden om te organiseren,
  vinden we als bestuur van de federatie het onze verantwoordelijkheid om ten alle tijden jullie veiligheid en welzijn te kunnen garanderen.
  Covid-19 laat dit echter niet toe.
 • Lidgeld 2020:
  Het betaalde lidgeld voor 2020 wordt niet terugbetaald.
  Het eerste deel van het seizoen werd geannuleerd omwille van overheidsmaatregelen = overmacht.
  Het tweede deel van het seizoen wordt geannuleerd door de federatie.
  Echter heeft de federatie wel reeds de jaarlijkse verzekering voor alle leden betaald.
  Deze verzekering blijft ook het hele jaar actief, en kan dus ook gebruikt worden de komende maanden tijdens trainingen.
  Alle actieve leden (behalve kuikentjes) zullen ter compensatie voor het betaalde lidgeld een bon van Royal Canin ontvangen voor 15 kg hondeneten. (waarde +/- 75 euro).
  Deze bonnen zullen uitgedeeld worden tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari 2021 (enkel voor aanwezige leden).
 • BK 2020:
  er zal dit jaar geen BK CC noch BK Bike plaatsvinden.
 • Titelkandidatuur BK ( vanaf 2021):
  • Jaar X-1: alle wedstrijden zijn selectiewedstrijden
  • Aantal wedstrijden: ½ + 1
  • 2021 is overgangsjaar en zal wedstrijden in 2019 laten meetellen
  • Mogelijkheid tot aanvraag wild card
 • Titelkandidatuur WK/EK (vanaf 2021):
  • Zelfde principe als voor EK 2019
  • 2021 is overgangsjaar en zal wedstrijden in 2019 laten meetellen
  • Mogelijkheid tot aanvraag wild card

Dit zijn de belangrijkste punten die ook een impact hebben op jullie leden, de overige punten zijn meer voor de organisatoren, of zullen besproken worden tijdens de Algemene Ledenvergadering en zullen worden opgenomen in het reglement 2021.
Hou het veilig en we hopen jullie allemaal gezond en wel terug te zien in januari 2021.

Zondag 23 augustus 2020

Na grondig beraad heeft het bestuur van de Vlaamse Canicross Federatie 
de maatregelen aangepast aangaande covid19.

Vrijdagavond 21 augustus is het bestuur samen gekomen om de maatregels aangaande corona te bespreken.
Er is geen prijsuitreiking voor het criterium voor 2020.
Degene die ingeschreven zijn voor het criterium voor dit jaar,
dat kunnen "doorschuiven" naar het volgend jaar,
er kan dan aangepast worden (volgend jaar) als ze met een andere hond willen lopen of op een andere afstand.
De aanpassingen gebeuren volgend jaar.
Indien de prijs niet overeen komt wordt er terug gestort of stort de loper wat te kort is bij.
Indien een deelnemer niet meer mee doet aan het criterium volgend jaar, wordt het geld teruggestort. 
De verkiezingen gaan door op 22 november 2020.
Volgende functies staan open :
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en IT.
Wie kandidaat is stuurt een mail naar lucky2000be@yahoo.fr en dit tot 8 november 17uur,
nadien wordt de lijst met kandidaten online bekend gemaakt.
De kandidaten moeten lid zijn van de VCF, 21 jaar, belg en aanwezig zijn de 22ste november, 
meerderjarige leden hebben stemrecht en ieder stemgerechtigd lid kan één volmacht dragen.

Coronaregels voor de organisaties :
1. Toestemming van de gemeente en provincie voor organiseren tijdens de coronaperiode.
2. Vooraf inschrijvingen verplicht.
3. Beperkte deelname 200 pers max,
    met beperking in reeksen (vb : 10 kids, 30 fun, 40 bike, 50 cross en 70 run)     
    op het einde kunnen openstaande plaatsen "doorgegeven" worden naar een andere reeksen,
    bij annuleren voor het sluiten van de inschrijvingen komt die plaats vrij voor een andere deelnemer,
    bij annuleren na sluiting van de inschrijvingen blijft die plaats leeg.
4. Navragen i.v.m. step bij Mushing of dat die mag doorgaan en of er voorwaarden zijn.
5. Geen podium, enkel afhalen per reeks.
6. Dagprijs en 600gr Canex worden aan iedere deelnemer afgegeven bij het afhalen van het hesje en de chip.
7. Wie ziek is blijft thuis (iedereen die ziek is, niet enkel corona).
8. Dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen behalve jonger dan 12 jaar,
    mondmasker wordt gedragen tot in start zone en er wordt een zone voorzien in de aankomst waar de                    deelnemer kan "bekomen", bij het verlaten zet de deelnemer terug zijn mondmasker op.
9. Niet respecteren van de regels door een deelnemer of "toeschouwer" of medewerker :
    Dit kan lijden tot verwijdering van en/of deelname aan de wedstrijd,
    indien deze persoon of derden problemen veroorzaakt wordt de politie verwittigd.
10. Organisatie moet ontsmettingsmiddelen  voorzien en mondmaskers te koop aanbieden voor degene die ze         vergeten zou zijn.
11. Geen douches, wel toiletten, bar toegestaan , wel nagaan wat er mag van de gemeente.
12. Water voorzien aan de aankomst maar wordt aangereikt.
13. Chip en hesje worden afgegeven als de aankomst zone verlaten wordt en de loper zijn mondmasker reeds           aanheeft.

 Gezien de wedstrijden Genendijk en Kortenberg pas eind oktober en begin november 2020 zijn,
 zijn ze momenteel onder voorbehoudt.  

Zondag 16 augustus 2020

Geen canicrosswedstrijden in september!

Ook de organisatie voor de wedstrijd van zondag 09 september in Melsbroek heeft de VCF de melding gegeven, naar aanleiding van covid 19 hun wedstrijd te annuleren.

Donderdag 13 augustus 2020

Never Back Down Lilse Bergen geannuleerd!

Canicross club "Never Back Down" annuleert zijn wedstrijd op de Lilse Bergen van zondag 29 november 2020, dit naar aanleiding van de huidige coronatoestand, zij hopen in 2021 iedereen te mogen verwelkomen op een vernieuwd parcours. 

Dinsdag 11 augustus 2020

Nog 2 clubs binnen BCF nemen hun voorzorgen!

BCF kreeg van nog 2 organisatoren de melding, zij naar aanleiding van covid 19 zich genoodzaakt voelen ook hun wedstrijd te annuleren, de wedstrijd Morlanwelz van zondag 27 september en Hofstade van zondag 8 november gaan niet door.

Zaterdag 01 augustus 2020

Organisatoren nemen het zekere voor het onzekere, de besturen der federaties staan achter hun beslissing!

De BCF heeft al enkele beslissingen genomen en via een poll verzamelen zij de algemene reacties van hun leden.
De VCF wacht nog iets langer af tot 15 augustus 2020 en zal dan hun beslissing nemen naar aanleiding van de regels omtrent covid 19 en deze meedelen na 21 augustus.
De organisatie voor de wedstrijd van Seraing op zondag 18 oktober 2020 meld dat deze wordt geannuleerd, eveneens de wedstrijd op zondag 01 november 2020 in Maldegem zal niet doorgaan, dit naar aanleiding van de tweede coronagolf, zij kijken uit naar 2021 in de hoop dat het covid 19 achter de rug is en de federaties weer ten volle actie kunnen ondernemen om er een fantastisch canicross-seizoen van te maken.

Corona houd ook andere canicross-evenementen in buurlanden in bedwang, het gekende 9 dagen durende "Trophee des Montagne" dat jaarlijks plaats vindt in Frankrijk werd geannuleerd.


Zaterdag 25 juli 2020

Covid 19 nog niet voorbij, canicross-wedstrijden in het najaar 2020 in het gedrang!

Gezien de nieuwe opflakkering van Covid 19 en de maatregels hieromtrent komen de wedstrijden in het najaar in het gedrang.
In het bijzonder voor sommige organisatoren zal dit op het financiële vlak en door de bijkomende verstrengde aanpassingen niet haalbaar zijn, de federaties zijn zich dan ook bewust van de problematiek en staan volledig achter de beslissing van elke club/organisator die voor dit jaar hun wedstrijd annuleren.
De Vlaamse Canicross Federatie meld hierbij dat de wedstrijd Uitbergen op zondag 20 september '20 wordt geannuleerd.

Vrijdag 24 juli 2020

Belgische Canicross Federatie neemt de maatregelen aangaande Covid 19 zeer ernst!

(Tekst BCF)

Ook tijdens de vakantieperiode zit het BCF bestuur niet stil.
Hoewel het nog steeds onduidelijk is of het mogelijk zal zijn om in het najaar weer wedstrijden te organiseren, bereiden zij zich zo goed mogelijk voor en hopen ze op het beste.
De maatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad EN die van de lokale besturen moeten zo wie zo te allen tijden volledig gerespecteerd worden !
Maar als federatie willen ze nog een stapje verder gaan om de veiligheid en gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te garanderen.
Daarom hebben ze contact opgenomen met de organisatoren om hen op de hoogte te brengen van de extra maatregelen die zij moeten treffen bij de organisatie van hun wedstrijd.
Zo hebben zij voldoende tijd om te evalueren of zij kunnen voldoen aan deze maatregelen.
Echter niet alleen de organisatoren moeten extra maatregelen treffen, iedereen aanwezig op een wedstrijd, toeschouwer, helper of deelnemer wordt geacht de maatregelen toe te passen en te respecteren!
Voor het najaar gelden uitzonderlijk volgende extra regels:
- Deelname aan de wedstrijd kan enkel mits voorinschrijving.
- Dag-inschrijvingen zijn niet toegelaten.
- Er mag geen eten en drinken verkocht worden.
- Er mogen geen sanitaire voorzieningen aangeboden worden, toiletten uitgezonderd.
- De start en aankomstzone dient ruimer georganiseerd te worden zodat de 1,5 meter altijd gerespecteerd kan        blijven.
- De starttijden wijzigen niet.
- Dagprijzen en Royal Canin bonnen worden meegegeven bij het ophalen van de borstnummers.
- Er worden geen jetons uitgedeeld.
- Er mag geen podiumceremonie georganiseerd worden.
- De winnaars van elke categorie dienen hun prijzen af te halen bij de organisatie zodra de uitslag bekend is.
- Een mondmasker is te allen tijde verplicht voor de helpers op de wedstrijd.
- Een mondmasker is verplicht voor de deelnemers aan de wedstrijd, uitgezonderd op het moment van de              competitie zelf.
  Net voor de start wordt het mondmasker afgedaan, het wordt bijgehouden tijdens de wedstrijd en het dient          onmiddellijk bij aankomst terug gedragen te worden.
- Er dient een lijst met contactgegevens te worden opgesteld van alle helpers.
- Gemeentelijke richtlijnen dienen duidelijk zichtbaar uitgehangen te worden zodat de deelnemers weten welke      maatregelen zij dienen te volgen
Verder worden de organisatoren ook verplicht om een Covid risico analyse in te vullen en het resultaat door te sturen naar de federatie (https://www.covideventriskmodel.be).
Indien het voor een organisatie praktisch niet haalbaar is om te organiseren, zullen zij dat uiteraard respecteren, de veiligheid van jullie allemaal gaat te allen tijde voor !
Zo melden zij dat jammer genoeg de wedstrijd in Polleur niet zal doorgaan.
Bcf blijft alles opvolgen en hopen dat er terug wedstrijden in een veilig kader kunnen georganiseerd worden, maar zij houden er ook rekening mee dat de maatregelen door de overheid opnieuw kunnen aangepast worden en dat er dus mogelijks weer wedstrijden afgelast zullen worden.
Zij vragen jullie dus nogmaals, om alle maatregelen te respecteren, ook tijdens deze vakantieperiode.
Enkel op die manier kan in het najaar de geliefde sport weer beoefend worden.

De redactie CC&BT 
***

Vrijdag 17 april 2020
Internationale Canicross Federatie legt datum vast voor het wereld kampioenschap in 2021 
Het ICF heeft beslist dat het wereld kampioenschap voor 2020 is verplaatst naar 2021,
het zal doorgaan op 8-9-10 oktober 2021.

Zaterdag 04 april 2020

Laatste nieuws BCF
Het bestuur van de  Belgische Canicross Federatie neemt zijn voorzorgen,
hun beslissing is in het belang van alle canicross-deelnemers en naar aanleiding en verder verloop aangaande het COVID19. 

Tekst BCF
Gisterenavond heeft het BCF bestuur via videoconferentie een vergadering gehad om het verdere verloop van het eerste deel van het wedstrijdseizoen te bespreken. 
Het Coronavirus heeft een zeer grote impact en de opgelegde maatregelen weerhouden ons om wedstrijden te organiseren, om deftig te trainen enz.
De huidige maatregelen gelden tot en met zondag 19 april 2020. 
Er is nu reeds sprake van een mogelijke bijkomende verlenging tot en met zondag 03 mei 2020. Ook als daarna de maatregelen versoepeld zouden worden, is het niet duidelijk als het terug mogelijk zou zijn om een wedstrijd te organiseren, wellicht zullen recreatie- en sportevenementen niet op de prioriteitenlijst staan van zaken die mogen. 
Hoe dan ook, als bestuur vinden wij het niet verantwoord om in mei wedstrijden te organiseren, ook al zou het misschien wel mogen. 
Daarom werd er gisteren unaniem besloten om geen wedstrijden meer te laten doorgaan tot aan de zomerstop. 
Laten we hopen dat we in september wel weer van start gaan!
De betrokken organisatoren (Oostende en Spa) werden hiervan reeds op de hoogte gebracht. 
De wedstrijd in Oostende wordt niet verplaatst naar een latere datum. 
Deze wedstrijd kaderde in een afstudeerproject van een groep studenten. 
Hun academiejaar stopt in juni, dus zij zijn niet in de mogelijkheid om te verplaatsen.
De tweedaagse wedstrijd in Spa zal verplaatst worden naar 10 en 11 oktober 2020, in afwachting van de lokale goedkeuringen.
Organisatoren die genoodzaakt zijn om hun wedstrijd te annuleren en die niet kunnen verplaatsen naar een latere datum, krijgen van de federatie het inschrijvingsgeld (250 euro) volledig terugbetaald. 
Dit is overmacht en wij vinden het dan ook niet meer dan normaal dat het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald. 
Hopelijk kunnen deze organisaties daardoor de kosten voor dit jaar zo laag mogelijk houden en zien we hen graag terug op de kalender in 2021.
Belgisch Kampioenschap: 
Indien het najaar volledig 'normaal' kan verlopen wordt het een ontzettend druk najaar met bijna elk weekend wel een wedstrijd. 
Dat is niet voor iedereen haalbaar, velen moeten in het weekend werken, verlof werd al aangevraagd of andere zaken staan al op de agenda. 
Daarom hebben we beslist om de selectiecriteria voor het BK 2020 aan te passen.
Het BK zal een 'open' BK worden met enkel deze voorwaarden:
1. Belg zijn
2. Lid van de BCF vóór 31/03/2020
3. Eigenaar zijn van de hond waarmee men deelneemt (hond van het gezin).
Opmerking: indien men wenst deel te nemen met een hond van een andere eigenaar, dan moet men wel minstens 3 wedstrijden in 2020 deelgenomen hebben met die hond, in de gekozen discipline.
Deze opmerking hebben we toegevoegd om te vermijden dat er enkel voor het BK een sterke hond wordt uitgekozen waarmee men anders niet deelneemt.
De nodige aanpassingen aan het reglement zullen nog gedaan worden.
We hopen dat we jullie hiermee voldoende geïnformeerd hebben.
Graag zien we jullie allemaal terug in september!
Hou het veilig en gezond!!!

"Het BCF-bestuur"

Woensdag  01 april 2020 

nieuws VCF

De Vlaamse Canicross Federatie heeft naar aanleiding van COVID19 de beslissing genomen dat er geen canicrosswedstrijden onder de federatie zullen plaatsvinden voor september 2020, 
hierdoor wordt de wedstrijd van Kortenberg op zondag 19 april 2020 eveneens afgelast en verplaatst naar zondag 22 november 2020.Goed om weten!

De wedstrijden van CX3P Genendijk op 28 & 29 maart 2020 werden naar aanleiding van het coronavirus afgelast en deze zijn in samenspraak met de VCF verplaatst naar 24 & 25 oktober 2020, hierdoor vervalt de wedstrijd in Vilvoorde zoals voorzien op dat weekend.

Beslissing van BCF na beraad op de crisisvergadering van vrijdag 13 maart 2020
Wedstrijd Spa (21/03 + 22/03)
Deze wedstrijd wordt verplaatst naar een latere datum. 
Zoals eerst voorzien werd deze verplaatst naar de maand mei, naar aanleiding van het verder verloop van het COVID19 heeft het BCF de beslissing genomen om ook alle wedstrijden in mei af te lasten/annuleren, hierdoor wordt de wedstrijd Spa verplaatst naar zaterdag 10 & zondag 11 oktober 2020, onder voorbehoud en na goedkeuring van de plaatselijke instanties, wat verwacht wordt dit geen probleem zal zijn. 

Wedstrijd Baraque Fraiture (04/04 + 05/04)
Donderdag 19 maart 2020
Marc Vandueren organisator Baraque Fraiture:
jammer genoeg moet ik jullie mededelen dat onze wedstrijd op 4 en 5 April niet zal doorgaan wegens het coronavirus, daar alle sportactiviteiten niet mogen doorgaan tot en met 5 April.
Wij zien ons genoodzaakt dit jaar 2020 naar aanleiding van zeer drukke agenda in het najaar de wedstrijd te annuleren en ons te richten op volgend jaar 2021.
De vooropgestelde datum voor volgend jaar is zaterdag 10 & zondag 11 april 2021.

FBMC neemt zijn verantwoordelijkheid zondag 15 maart 2020
Voor info ga naar: 

De redactie van het Cruybeeks Canicross & Bikejöring Team volgt het canicross-gebeuren dagelijks op de voet en houdt u via deze weg op de hoogte met nieuws HEET VAN DE NAALD.