Huishoudelijk reglement "Interclub"

Interclub zaterdag ?? november 2024

Huishoudelijk reglement.

Bijzonderheden ter kennisgeving aan de deelnemers.

1. Gezondheid Hond & loper.
De deelnemer gaat met zijn hond en inentingsboekje langs bij de dierenarts.
De dierenartscontrole is gratis, maar verzorging door de dierenarts (kwetsuren en dergelijke) vallen ten koste van de betrokken deelnemer.
Zorg ervoor dat uw hond de nodige inentingen heeft gehad voor elk gebied in België.
(Raadpleeg daarvoor uw eigen dierenarts.)
Behalve de standaard inentingen is de vaccinatie tegen kennelhoest verplicht.
Titering wordt aanvaard, met uitzondering voor kennelhoest en eptospirose, indien dit door een dierenarts gedaan werd en de resultaten vermeld zijn in het boekje van de hond.
Honden die niet in orde bevonden worden niet toegelaten voor deelname.

2. Leeftijd hond!
De hond dient minimum één jaar oud te zijn voor deelname aan de interclub.

3. Leeftijd deelnemer/lopers!
Voor deelname als loper aan de Interclub estafette 4Distance , is de minimum leeftijd vastgelegd op 16 jaar. 
Geen maximum leeftijd!

4. Gebruik van de juiste middelen voor de Hond!
De hond draagt een aangepast tuig/harnas.
De lengte van de rekker wordt bepaald op maximum 2 meter voor de estafette-canicross.

4,1 Verboden!
Halsbanden of kettingen, uitrolleibanden & gentle-leader zijn strikt verboden.
Het dragen van spikes door de loper is ten strengste verboden.

5. Verantwoordelijkheid!
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de hond, voor zijn gezondheid, voor zijn algemene conditie en voor zijn gedrag zoals agressie, vernieling, ongevallen en andere.
De honden moeten gedurende gans het gebeuren aangelijnd blijven, voor, tijdens en na de wedstrijd.
De hond dient altijd onder controle te worden gehouden.
Wees dus alert in de buurt van andere honden. 
Honden mogen gemuilkorfd aan de start komen op volledige verantwoordelijkheid van hun eigenaar.
De begeleider moet de hond fysiek de baas kunnen en de nodige maturiteit hebben.
Fysiek geweld ten opzichte van de hond wordt niet getolereerd door de organisatie en kan leiden tot uitsluiting .

6. Orde en netheid op en rond parcour!
De deelnemer ruimt de hondenpoep van zijn hond op.
Dit zowel vóór, tijdens en na de wedstrijd.
Men laat geen afval achter, men maakt gebruik van de daarvoor aanwezige middelen of verzameld zijn eigen afval en neemt deze mee.

7. Gedragscode deelnemers!
Agressief taalgebruik tegenover medewerkers van de plaatselijke organisatie kan leiden tot uitsluiting.
De deelnemers moeten de andere weggebruikers respecteren, ook gedurende het verblijf tijdens en na de wedstrijd.
Bij geweldpleging naar deelnemers/organisatie/omstaanders en/of derden zal de organisatie genoodzaakt zijn de politie ter plaatsen te roepen om de ordehandhaving te waarborgen. 

8. Groepsstart wedstrijd 10u00!
Alle deelnemers/duo's (1ste starter), dienen ten laatste 5minuten voor aanvang wedstrijd aan de start aanwezig te zijn. 
Bij de groepsstart dienen zowel de hond als zijn baas achter de startlijn te staan.
Een tweede persoon/handler mag helpen de hond onder controle te houden.
Enkel deze personen zijn toegelaten in de startzone.
Een dergelijke start vergt discipline van alle startende duo's en handlers.

9. Regels hond tijdens het verloop van de wedstrijd Interclub!
De hond dient voor of naast de begeleider te lopen.
De hond mag achterop blijven indien dit gebeurt met een losse leiband.
Vooruit trekken van de hond of een strakke leiband wanneer hij achter loopt is verboden en levert straftijd op.
De hond mag uiteraard de begeleider voort trekken.

10. Toe te passen regel voor deelnemers tijdens de wedstrijd en op het parcour!
De aankomende snelle deelnemer verwittigt het duo dat voor zich loopt met luid en duidelijke stem en geeft aan dat hij  voorbij wil/gaat lopen.
Tijdens het voorbijsteken is de ingehaalde deelnemer verplicht zich aan de kant te plaatsen, stopt en houdt zijn hond kort, beide deelnemers dienen tijdens het voorbijsteken hun hond onder controle te houden.
Als snellere deelnemer ga je langs de kant voorbij die het meeste plaats bied en het veiligste is voor beiden.
Een deelnemer die voorbij wordt gelopen wacht tot het snellere duo volledig gepasseerd is en hervat dan pas zijn traject.
Bij eventuele klachten hieromtrent/of andere kunnen deelnemers zich tot 30 minuten na de wedstrijd richten tot de organisatie.
Zij zullen in mate van mogelijkheid beide partijen te woord staan en de feiten analyseren.
Na beraad zal een uitspraak volgen door de verantwoordelijke van de organisatie, deze is geldend op het moment van uitspraak, zij kan niet herroepen worden door één van beide partijen of derden.

11. Einde van de wedstrijd!
De wedstrijd is pas afgelopen wanneer de laatste loper (4de) met hond over de eindstreep komen.
De toegang tot de aankomstzone is verboden voor supporters, en onbevoegden.
Een handler/begeleider mag deze zone wel in.
Deze zone moet te allen tijde vrijgehouden worden voor de aankomende teams.
Aangekomen deelnemers gaan door tot zone 2.

12. Wordt niet toegestaan (bestraffing)!
Voorlopen en/of fietsen is ten strengste verboden met uitsluiting tot gevolg.
Het is verboden te lopen met een ifhone of ander audio toestel.
Andere weg te nemen dan aangeduid en waar voordeel wordt genoten ten opzichte van andere deelnemers.
Bij deze inbreuk wordt het ganse team gediskwalificeerd.

13. Verboden toegang op parcour tijdens wedstrijd!
Men mag niet opwarmen of uitlopen op het parcours tijdens de duur van de wedstrijd.
Men kan het parcours verkennen met hond, tot 15 minuten (09u45) voor aanvang van de wedstrijd.
De verkenner met/of zonder hond moet het parcours verlaten hebben een kwartier voor de aanvang van de eerste deelnemers.(groepstart 10u00)

14. Geen aansprakelijkheid Organisatie!
De Organisatie is niet verantwoordelijk, voor onderlinge onenigheid tussen deelnemers/aanwezigen, waaruit ongevallen voortvloeien of gevolg zijn van een discussie en waar de organisatie geen bevoegdheid geniet fysiek op te treden.
Bij incidenten van deze aard, zal de organisatie genoodzaakt zijn, de plaatselijke overheid bij zich roepen om de gemoederen te bedaren op wettelijke manier.

15. Plaatselijke wetgeving!
De deelnemers houden zich aan de voorschriften opgesteld en vastgelegd door de plaatselijke overheden. (Politie, Gemeentebeleid, Waterwegen, Natuur & Bos, e.a.)

Cruybeeks Canicross & Bikejöring Team
neemt de stelling in, dat elke deelnemer bij inschrijving voor/na en tijdens deelname zich voor akkoord verklaard
en kennis heeft genomen van het huishoudelijk reglement.